Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

 •   24/12/2019 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 1373
 •   Phản hồi: 0
Chương trình đào tạo cư nhân ngành tài chính ngân hàng với mục tiêu đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng phải nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, cụ thể là:
đề cương

Đề cương chi tiết học phần

 •   24/12/2019 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 1485
 •   Phản hồi: 0
Đề cương chi tiết mô tả đầy đủ nội dung của 60 học phần đào tạo chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Được cập nhật bổ sung mới nhất
Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần

Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần

 •   24/12/2019 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 903-QD DHKTKTCN ban hành ngày 28/12/2018 Ban hành quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần
Quy định làm luận văn tốt nghiệp

Quy định làm luận văn tốt nghiệp

 •   24/12/2019 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
Qui đinh về việc hướng dẫn và đánh giá luận văn tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 109 /QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
Quy định sinh viên Đại học được làm đồ án, luận văn tốt nghiệp

Quy định sinh viên Đại học được làm đồ án, luận văn tốt nghiệp

 •   24/12/2019 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quy định đánh giá điểm học phần

Quy định đánh giá điểm học phần

 •   24/12/2019 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
QUY CHẾ
Đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp)
tot nghiep

Quy định bổ sung điều kiện tốt nghiệp

 •   24/12/2019 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
.QUY CHẾ
Đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây