Giới thiệu về Khoa

1. Quá trình hình thành và phát triển:
Khoa Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiền thân là Bộ môn Tài chính Ngân hàng thuộc Khoa Kinh tế Pháp chế của Trường, được thành lập từ năm 1991. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Tài chính ngân hàng có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, ngày càng được xã hội quan tâm và trở thành khoa nhận được sự lựa chọn cao nhất của các thí sinh khi đăng ký thi vào trường. Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng có trình độ và năng lực tốt, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Gần 100% sinh viên ra trường có việc làm, trong đó trên 80% sinh viên làm việc đúng nghề. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt nhanh chóng và trở thành những cán bộ cốt cán của của các cơ quan, doanh nghiệp.
Khoa Tài chính ngân hàng được thành lập với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Tập thể giảng viên của Khoa liên tục được tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn, 100% giảng viên trong khoa đạt trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Tập thể giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng luôn được hội đồng thi đua Nhà trường xét tặng nhiều danh hiệu như tập thể lao động xuất sắc; được tặng bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công thương; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ, nhiều giảng viên được tặng bằng khen của Bộ Công thương, Sở Giáo dục Đào tạo.
2. Những thành tích đã đạt được:
            Tập thể khoa luôn sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Nhà trường giao, quản lý công việc của đơn vị nền nếp, sáng tạo và đạt hiệu quả cao.
            Về giảng dạy: Khoa Tài chính ngân hàng hoàn thành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường, luôn tích cực thi đua để các giáo viên có cơ hội học tập kinh nghiệm giảng dạy.
            Về chương trình đào tạo: Sau nhiều năm miệt mài làm việc, toàn bộ các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học, học phần và các ngân hàng đề thi của khoa đã được hoàn chỉnh.
-  Đổi mới mục tiêu, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo cho phù hợp với chương trình khung, với chương trình liên thông giữa các bậc đào tạo,
-  Thư­ờng xuyên đổi mới nội dung, cập nhật các tiến bộ về KHKT, công nghệ, thiết bị mới, cải tiến ph­ương pháp giảng dạy.
   Về công tác nghiên cứu khoa học:
Giáo viên của khoa đã tham gia nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở, có nhiều bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước, trên các tạp chí uy tín.
- Hoàn thành nhiều giáo trình, bài giảng và ngân hàng đề thi trắc nghiệm hệ đại học đạt chất lượng cao.
            Các danh hiệu đã đạt được

 •         Tập thể lao động xuất sắc 2012, 2013, 2015, 2017, 2018
 •         Bằng khen của UBND tỉnh Nam định: 2013
 •         Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương 2018
3. Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo đơn vị:
 •         Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: TS. Phùng Thị Lan Hương;
           Email:[email protected]
 •         Phó trưởng khoa: ThS. Vũ Thị Thục Oanh; 
             Email: [email protected]
4. Chức năng, nhiệm vụ:
Khoa Tài chính ngân hàng là đơn vị cơ sở hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng và một số môn cho khối ngành kinh tế khác trong trường.
Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo và các môn được giao.
Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Khoa
Chức năng: Tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.
Nhiệm vụ:  
-Đào tạo và giảng dạy:
•Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành;
•Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa;
•Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng và các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng;
•Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa;
•Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng;
•Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
•Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành;
•Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
•Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: phân tích tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tài chính quốc tế…sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...
•Nghiên cứu khoa học:
•Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ và các cơ quan nhà nước khác;
•Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
•Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.
- Quản lý nguồn nhân lực:
• Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
• Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
• Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
• Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
• Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ  và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
• Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
• Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.
5. Quy mô và năng lực hoạt động:
Với một tập thể giáo viên có chuyên môn vững vàng; nhiều Thầy, Cô có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, toàn thể Khoa Tài chính ngân hàng gồm có 47 giảng viên ở 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định có khả năng thực hiện được khối lượng lớn các công việc mà Nhà trường giao phó.
Hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo của Khoa  đã được tiến hành một cách liên tục trong các năm qua. Hệ thống giám sát chất lượng chặt chẽ, các nhóm lớp đào tạo tín chỉ được quản lý đồng đều về chất lượng, hoạt động giảng dạy lý thuyết tại rường và thực hành nghiệp vụ, định hướng nghề nghiệp, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện chuyên nghiệp, khoa học và đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội nhằm  đảm bảo sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu của DN và thực tiễn hoạt động của các định chế tài chính. Số lượng sinh viên có việc làm ngay sau khi ra Trường trong năm đầu tiên đạt trên 90%.
Khoa Tài chính ngân hàng đã không ngừng xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo. Nội dung và chương trình đào tạo được xây dựng phong phú theo từng loại hình đào tạo. Đặc biệt, với định hướng chung của nhà trường là đào tạo theo hướng thực hành, Khoa Tài chính ngân hàng đã xây dựng được các học phần thực hành tài chính doanh nghiệp, thuế, ngân hàng thương mại bám sát thực tiễn. Với thời lượng thực hành nhiều và nội dung thực hành phong phú, gắn liền với thực tế, sinh viên của Khoa Tài chính ngân hàng ra trường đã được các doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, các tổ chức đánh giá là những người lao động có chuyên môn vững, tay nghề tốt.
- Về công tác nghiên cứu khoa học: toàn thể giáo viên trong Khoa luôn quan tâm và nhiệt tình tham gia nghiên cứu. Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được hoàn thành xuất sắc với mục tiêu tìm tòi, khám phá, phát hiện và cập nhật những tri thức mới. Các đề tài nghiên cứu của Khoa đã có những đóng góp hữu ích trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Hàng năm số lượng bài báo nghiên cứu và đề tài nghiên cứu của khoa lên tới hơn 50 sản phẩm.
         - Về quan hệ hợp tác đào tạo: Khoa Tài chính ngân hàng đã và đang tạo lập thêm những mối quan hệ với nhiều Trường, Tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo và nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật nội dung kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của khoa.
          6. Định hướng phát triển
- Phát huy những truyền thống đã đạt được, Khoa Tài chính ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vững là một trong các đơn vị đào tạo trọng điểm của Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp, cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, hướng tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp.
- Khoa Tài chính ngân hàng phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đào tạo thực hành hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo liên kết. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, chủ động đề xuất và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học. Thường xuyên tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường những chuyến đi thực tiễn, tiếp cận, cộng tác với các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Hoàn thiện hệ thống giáo trình và tư liệu học tập chuẩn, vận hành tốt nhất hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, đặc biệt là hoàn thiện và vận hành hệ thống Phòng Thực hành Tài chính doanh nghiệp, Thuế, Ngân hàng thương mại Ảo-mô hình giúp sinh viên thực tập các nghiệp vụ thuế, tài chính, ngân hàng ngay tại phòng thực hành. Xây dựng Trung tâm đào tạo ngắn hạn với mục đích mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn về quản trị tài chính, phân tích tài chính, nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra sự đột phá về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng ở tất cả các chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong và ngoài nước cũng như với các tổ chức quốc tế.
- Cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy , đặc biệt thể hiện tính thời sự trong nội dung bài giảng.
- Tạo môi trường sinh hoạt khoa học trong tổ môn và khoa nhằm khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu của giảng viên.
- Hướng dẫn và tuyên truyền về lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên: Tạo thu nhập, nâng cao trình độ chuyên môn , tạo uy tín cho bản thân và nhà trường , xét thi đua hàng nă....
- Phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các Hội thảo, tọa đàm với sự có mặt của các chuyên gia liên đến chuyên ngành đào tạo nhằm tăng cường các kiến thức mới, kỹ năng nghề nghiệp, truyền thụ kinh nghiệm cho sinh viên.
        - Cùng với công đoàn, các tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt tập thể giáo viên và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
7. Địa chỉ liên hệ:
Cơ sở Nam Định: 353 Trần Hưng Đạo - TP. Nam Định
Cơ sở Hà Nội: P703 - 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà nội
Số điện thoại: Hà nội: (024) 38621504 - Nam Định: (0228) 3848706
Địa chỉ mail: [email protected] 
Các hình ảnh hoạt động của Khoa Tài chính ngân hàng
           

12

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

 •   19/10/2023 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
1

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TIÊU BIỂU KHÓA HỌC 2019-2023 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & BẢO HIỂM

 •   28/06/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Trong không khí phấn khởi của toàn trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và đặc biệt được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 67 năm thành lập trường, sáng ngày 27/06/2023 tại Hội trường nhà 3 tầng cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Khoa Tài chính Ngân hàng & Bảo hiểm đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu khóa học 2019-2023.
TỔNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ UNETI CUP 2023– Cơ sở Hà Nội

TỔNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ UNETI CUP 2023– Cơ sở Hà Nội

 •   10/04/2023 01:09:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây